اجتماعی » خبر » دسته‌بندی نشده » گردشگری » یادداشت سردبیر
کد خبر : 810
جمعه - ۹ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۱
دست یاری

دست یاری…

فضای رسانه ای غالب بر استان کرمانشاه مشتمل است بر ایجاد محیط صرفی که تولید محتوا در آن در کمترین حد خود بوده و بیشتر بر اساس بازنشر شنیده ها و اخبار سایر رسانه ها به زی خود ادامه میدهد. “طاقبستان” قصد دارد تا اولا با حداکثر فاصله از گرداب سیاست بازی به زندگی، فرهنگ، هنر و آموزش پرداخته و مکانی را برای انتشار اندشه های کسانی فراهم آورد که در کارزار فعلی فاقد امکانات مناسب برای طرح نظر هستند.

طاقبستان اداعای آوانگارد بودن را ندارد، اما تلاش میکند تا مهربانی و صداقت را در فضای رسانه به یک اصل برای خودش بدل سازد.

در همین گیر و دار، اگر میخواهید یار ما باشید دستتان را میفشاریم.

اقتصاد

بی پولی علت ۹۷ درصد چکهای برگشتی

از حدود هفت میلیون چک مبادله شده در ماه ابتدایی امسال بالغ بر یک میلیون فقره برگشت خورده است. دلیل اصلی این موضوع به کسری و فقدان موجودی حساب صاحب چک بر می گردد.

تازه‌ترین آمار  از  گردش چک در سیستم بانکی بیانگر مبادله بالغ بر هفت میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به مبلغی بیش از بر ۳۷ هزار میلیارد تومان است. چک‌های مبادله‌ای مجموعه‌ای از چک‌های وصولی و برگشتی بین بانکی در سامانه چکاوک است. در ماه ابتدایی امسال میزان چک‌های مبادله‌ای از نظر تعداد ۲۵.۶ درصد و از لحاظ مبلغ تا ۴۰.۴ درصد کاهش داشته است.

همچنین  جزئیات چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد که در ماه مورد بررسی در کل کشور بالغ بر شش میلیون و ۳۰۰ هزار  فقره چک به مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به اسفندماه سال گذشته تا ۲۶.۱ درصد از نظر تعداد و ۴۱.۲ درصد از لحاظ مبلغ کاهش دارد.

اما در رابطه با چک‌های برگشتی نیز باید یادآور شد که در فروردین‌ماه امسال بالغ بر ۱.۱ میلیون فقره چک برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲۳ درصد کاهش دارد. مبلغ چک‌های برگشتی حدود۸۰۰۰ میلیارد تومان بوده که با کاهش ۳۷.۱ درصدی همراه بود.

چک‌ها در هنگام ارائه به بانک جهت وصول بنا بر  چند دلیل می‌توانند برگشت بخورند؛ عدم مطابقت امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، امضا چک مخدوش باشد، مخدوش بودن مندرجات چک، مبلغ حروفی با عددی چک مغایرت داشته باشد، حساب مورد نظر مسدود شود، کسری حساب و همچنین عدم وجود موجودی.

این در حالی است که گزارش بانک مرکزی از این حکایت دارد که در فروردین‌ماه امسال حدود ۱.۱ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۷۷۰۰ میلیارد تومان به دلیل کسری و یا فقدان موجودی برگشت خورده است.   به عبارتی از نظر تعداد ۹۷.۴ درصد و از لحاظ مبلغ ۹۶.۶ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

به نقل از ایران جیب

حکایت

گر به دولت برسی ؛ مست نگردی، مردی

یعقوب لیث سیستانی؛ پادشاه سلسله صفاریان و نخستین شهریار ایرانی پس از اسلام؛ شبی هرچه کرد ؛ خوابش نبرد. غلامان را گفت حکمأ به کسی ظلم شده؛ او را بیابید . پس از کمی جست و جو ؛ غلامان بازگشتند و گفتند سلطان به سلامت باشد؛ دادخواهی نیافتیم اما سلطان را دوباره خواب نیامد ؛ پس خود برخواست و با جامه مبدل؛ از قصر بیرون شد ؛ در پشت قصر و ناله ای شنید که خدایا ! یعقوب هم اینک به خوشی در قصر خویش نشسته و در نزدیک قصرش اینچنین ستم میشود ؛ سلطان گفت؛ چه میگویی؟ اینک من یعقوبم و از پی تو آمده ام . بگو ماجرا چیست؟ آن مرد گفت : یکی از خواص تو که نامش را نمیدانم؛ شبها به خانه من می آید و به زور ؛ زن من را مورد آزار و اذیت. وتجاوزقرار میدهد. سلطان گفت : اکنون کجاست؟ مرد گفت: شاید رفته باشد ؛ شاه گفت : هرگاه آمد؛ مرا خبر کن و آن مرد را به نگهبان قصر؛معرفی کرد و گفت هرزمان این مرد ؛ مرا خواست؛ به من برسانیدش حتی اگر در نماز باشم . شب بعد ؛ باز همان سرهنگ به خانه آن مرد بینوا رفت ؛ مرد مظلوم به سرای سلطان شتافت . یعقوب لیث سیستانی؛ با شمشیر برهنه به راه افتاد؛ در نزدیکی خانه صدای عیش مرد را شنید ؛ دستور داد تا چراغها و آتشدانها را خاموش کنند آنگاه ظالم را با شمشیر کشت . پس از آن دستور داد تا چراغ افروزند و در صورت کشته نگریست ؛ پس در دم سر به سجده نهاد ، آنگاه صاحب خانه را گفت قدری نان بیاورید که بسیار گرسنه ام . صاحبخانه گفت : پادشاهی چون تو؛ چگونه به نان درویشی چون من قناعت توان کردن؟ شاه گفت:هرچه هست؛بیاور. مرد؛پاره ای نان آورد و سبب خاموش و روشن کردن چراغ و سجده و نان خواستن سلطان را پرسید ؛ سلطان گفت: آن شب که از ماجرای تو آگاه شدم؛ با خود اندیشیدم در زمان سلطنت من ؛ کسی جرأت این کار را ندارد مگر یکی از فرزندانم ؛ پس گفتم چراغ را خاموش کن تا محبت پدری؛ مانع اجرای عدالت نشود ؛ چراغ که روشن شد ؛ دیدم بیگانه است؛ پس سجده شکر گذاشتم . اما غذا خواستنم از این رو بود که از آن شب که از چنین ظلمی در سرزمین خود آگاه شدم؛ با پروردگار خود پیمان بستم لب به آب و غذا نزنم تا داد تو را از آن ستمگر بستانم . اکنون از آن ساعت تا به حال.چیزی نخورده ام.

گر به دولت برسی ؛ مست نگردی، مردی

گر به ذلت برسی ؛ پست نگردی، مردی

اهل عالم همه بازیچه دست هوسند

گر تو بازیچه این دست نگردی، مردی…

ده ملاحظه به بهانه انتخابات نظام پزشکی

ده ملاحظه به بهانه انتخابات نظام پزشکی

دکتر حمیدرضا نمازی
عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

یکم. طبابت و سایر شقوق خدمت در حوزه سلامت هنوز و هم چنان حرفه اند . شان حرفه ای طبابت آن گونه است که گاهی جای مصداق و مفهوم عوض می شود چنان که گاه برعکس، حرفه مندی را با مولفه های طبابت تعریف می کند. به بیان دیگر بسیاری از مردمان وقتی می خواهند حرفه را بشناسند و مفهومش را از آسمان انتزاع به فرش انضمام بکشانند، انگشت به سوی طبابت می برند و آن را نشانه می آورند . از این رو اهل سلامت، نه تنها متولیانِ شان و اعتبار علوم پزشکی اند بلکه باید از “مفهوم حرفه” نیز پاسداری کنند . از همین رو آنگاه که اعتبار طبابت در حاشیه یا حادثه ای مخدوش می شود انگار مفهوم عام حرفه ، فرو می ریزد.

دوم. خطری که اهل سلامت و حرفه مندان علوم طب را تهدید می کند فروکاهش حرفه به شغل است. حرفه از آن رو حرفه است که مدام خود را پایش می کند و انگاره های خود به جامعه و انگاره های مردمان به خودش را تصحیح می کند. حرفه مندان بازآموزی مستمر – و نه صوری- می گذرانند تا مهارت و معرفتشان نو به نو شود . در کنار آن، اهل حرفه بیان و ادب و اخلاق خاص خود را دارند و سخت به تعهداتشان پایبندند. در دام اگرها نمی افتند و مثلا منتظران در بیمارستان یا مطب را با منتظران صف نانوایی مقایسه نمی کنند. تعهد حرفه مندان به اخلاق، حداکثری است. ما ممکن است در مواجهه با آنکه پشت چراغ قرمز بهای شیشه شوری بی اجازه اش را طلب می کند، مردد شویم که بی علت و بی دریغ ببخشیم یا محاسبه کنیم که کمک به آن فرد ممکن است تبعات ناپسند اجتماعی به بار آورد. این ها همه اخلاق فردی یا در بهترین حالت اخلاق شهروندی است. اما اخلاق حرفه ای طریقی دیگر دارد. ما در مقام حرفه مندان و در مواجهه با مراجعه کنندگان، حتی گاه باید منافع خودمان را در طٓبٓق درمان بگذاریم و از آن بگذریم تا دردی از دیگری بکاهیم.آنکه تعهداتی چنین را روا نمی دارد و آداب و شان حرفه ای را پاس نمی دارد یا حتی نو به نو شدن مهارت و معرفت طبیبانه اش را بر نمی تابد،حرفه را به شغل فروکاسته است

 

سوم. ما وقتی در مقام شغلیم، خدمت می رسانیم و به ازایش پول می گیریم. اما آنجا که بر آستان حرفه ایستاده ایم، خدمت می کنیم و در ازایش “اعتماد” می گیریم. پول، طفیل اعتمادی است که با مراقبت از جزیی ترین رفتارهایمان در ساحت طبابت، بذرش را پاشیده ایم. هر که کارد قصد گندم بایدش/ کاه خود اندر تبع می آیدش.

چهارم. حرفه ها تا زمانی رو به تعالی و پیشرفتند که خود بسنده باشند. مراد از خودبسندگی حرفه ای آن است که اهل حرفه منتظر نمانند تا دیگران از بیرون به تیغ نقدشان بکشند و شوخشان را به چشمشان بیاورند.خود ازریابی، خودافشاگری و خود مهاری، سه مولفه مهم حرفه اند. شاید فلسفه تشکیل سازمان نظام پزشکی همین باشد

پنجم. فلسفه سازمان نطام پزشکی اگر آن باشد “هنر” سازمان این است که توازن میان حقوق بیمار و حقوق طبیب برقرار کند. تردید نکنیم که در مقام حرفه ای، بیمار حق دارد و پزشک و داروساز و پرستار و … وظیفه! به دیگر سخن کفه ترازوی حقوق به سمت بیمار سنگینی می کند اما طبیبان و سایر خدمت رسانان سلامت نیز حقوق اساسی و مهمی دارند که البته به رسم اخلاق حرفه ای قرار نیست و نباید آن را از مراجعه کنندگان و بیماران طلب کنند بلکه قوانین ، ساختارها، ساز و کارهای فن آورانه و ممیزی منابع انسانی باید چنان شود تا حرمت حرفه ای حوزه سلامت پاس داشته شود و سلامت حرفه ای تضمین شود. درنگ بر این مهم لازم است که سلامتِ حوزه ی سلامت شرط مقدم بر سلامت مردمان است.

 

ششم. نظام پزشکی در همه جای جهان، همان گونه از نامش بر می آید نظم و نظام حوزه سلامت است و به همین دلیل سخت محتاج جدی گرفتن ملاحظات اخلاق سازمانی است. دقت کنیم که ارتباط درون سازمانی بر ارتباط برون سازمانی اولویت دارد. تنهاخانه های مرتب و آرام می توانند میهمان دعوت کنند و ضیافت نیکو به جا آورند. تقویت اخلاق سازمانی در همه مراکز حوزه سلامت و از جمله نظام پزشکی اولویتی اصولی و ضروری است

هفتم. چهار سال پیش از این، مثلا در شهر تهران، از میان سی و شش هزار واجد شرایط، حدود سه هزار و پانصد نفر یعنی کمتر از ده درصد مشارکت کرده اند. مشارکت پایین، سازمان نظام پزشکی را به اداره ای جهت رتق و فتق امور صنفی آن هم به حد محدود و البته به قدر مقدور کارمندان زحمتکشش فرو می کاهد. سازمان نظام پزشکی می تواند و باید از افق صنف فراتر رود و طبیبان را در گستره ی گسترده ی “حرفه ” لحاظ کند. این مهم در سایه ی مشارکت فراگیر محقق خواهد شد

هشتم. سایه ی سیاست بر طبابت گرچه ممکن است گاه در پیشبرد یا مدیریت برخی امور به کار آید اما در نهایت به گذاشتن استخوان سیاست لای زخم طبابت می ماند. سازمان نظام پزشکی به انقلاب ساختاری نیاز دارد تا شان حرفه ای، شان صنفی، شان قانونی، شان اخلاقی، شان اجتماعی و حتی شان سیاسی اهل سلامت، یک به یک قدر بیند و به جایش بنشیند. سیاسیون اگر هم به میدان می آیند ردایی دیگر بپوشند تا قامت سازمان نظام پزشکی فراتر از گفتمان های سیاسی باشد.

نهم. نظام پزشکی ، بیش از آنکه یک سازمان باشد یک مکتب است . مکتبی که از سالیان دراز معرف نمادهای سترگی بوده است که هر کدامشان کافی است تا اخلاق و تعهد و آداب طبابت و خدمت را غیر مستقیم نشانمان دهند. مکتب پزشکی ایران، بار گران آن همه نماد را بر دوش دارد. آنکه به میدان می آید باید دغدغه ای به گستردگی این پیشینه ی سترگ داشته باشد.

 

دهم. شرکت در انتخابات نظام پزشکی و رونق دادنش، تمرین ساختن سرنوشت است برای فارغ التحصیلان جوانی که در هیاهوی کار و کشیک، مسیر را مه آلود می بینند. به نظر، حتی مشارکت فعال در انتخابات نظام پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی – که البته تا زمانی که به آستان طبابت نرسیده اند مجال انتخاب ندارند- نیز امید فردا می دهد و احیانا رخوت امروز را می ستاند. درنگ کنیم . ما ریزه خوار سفره ی اعتمادی هستیم که گذشتگانمان پهن کرده اند. همان ها که آجر به آجر پزشکی امروز را چیده اند. همان ها که منافع فردی را گذاشته بودند تا پزشکی در این دیار هم چنان اعتبار ” حرفه” و “اعتماد” بماند.

انتقاد دکتر نوبخت

انتقاد نوبخت از طرح تحول و وزارت بهداشت

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان درباره پیش بینی خود از ادامه طرح تحول سلامت، ادامه داد: ما به دنبال اصلاح طرح تحول سلامت هستیم و بر این باوریم که قطار طرح تحول سلامت در حرکت باید تعمیر شود.

ه گزارش دولت بهار به نقل از فارس، علی حقیقت نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت‌وگویی مفصل درخصوص برخی از مسکلات در حوزه بهداشت و درمان انجام داده است که در زیر می خوانید.

در سال ۸۹ در اعتراض به گروگانگیری جسد مردم دربیمارستان ها از تمام سمت ها کناره گرفتم

نوبخت تاکید کرد: در سال ۸۹ در اعتراض به گروگانگیری جسد مردم دربیمارستان ها از تمام سمت ها کناره گرفتم و با صدور بیانیه ای اعلام کردم که من این انقلاب را طور دیگری شناختم ضمن آنکه من معاون درمان این کشور بودم و مردم را رایگان در بیمارستان ها درمان می کردم لذا تحمل این فضاحت را نداشتم و آن را گناه بزرگی می دانستم و بر این باور بودم و هستم که این کار به نوعی استقبال از آتش جهنم است بنابراین حاضر نبودم دیگر در این عرصه فعالیت داشته باشم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بعد از استعفای خود، در بیمارستان مهر تهران مسئول بخش دیالیز بودم، افزود: اکنون هم در این بخش فعالیت می کنم اما در آن زمان ترجیح به فعالیت در بخش خصوصی را دادم و دولت را ترک کردم.

دعوت روحانی برای همکاری

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، ادامه داد: در سال ۹۱ روزی آقای روحانی (رییس جمهور فعلی) از من و دکتر فاضل دعوت کرد تا در جلسه ای حضور پیدا کنیم؛ ایشان بنده را با توجه به سوابقی که درانجمن های علمی تخصصی و انجمن پیوند اعضا داشتم و مراوداتی که ایشان با برادرم داشت، می شناختند که در این جلسه عنوان کردند که تصمیم به ورود در انتخابات سال ۹۲ را دارند که من گفتم همکاری با شما باعث افتخارم است اما من به دلایلی از فعالیت هایم در عرصه دولتی استعفا کردم لذا من تنها تجربیاتم را در اختیار قرار خواهم داد و آن این است که درب بیمارستان های دولتی در نخستین گام باید به روی مردم باز باشد چراکه در گذشته یکبار خدمات درمانی رایگان در طول تصدی وزارت بهداشت به ملت ارایه دادیم و اکنون نیز باید این روند بار دیگر اجرایی شود.

وی تاکید کرد: بعد از ثبت نام دکتر روحانی در اردیبهشت ماه ۹۲ بنده در صدا و سیما به مردم عزیز اعلام کردم اگر جناب آقای روحانی انتخاب شوند درمان برای شما رایگان خواهد شد و دیگر شاهد گروگانگیری جسد عزیزانتان در بیمارستان ها نخواهید بود.

نوبخت تصریح کرد: بعد از انتخاب دکتر روحانی به سمت ریاست جمهوری، معاون اجتماعی ایشان از من درخواست کرد تا مسئولیت کارگروه بهداشت و درمان را بپذیرم که بنده به مدت ۲ ماه همه گروه های پزشکی را با اطلاعات به دست آمده جمع آوری کردیم و تمام وزرای سابق را اعم از خانم وحید دستجردی و آقایان فاضل، ملک زاده، ظفرقندی، نمکی، لاریجانی، زالی، طباطبایی، واعظ مهدوی، حریرچی و نوربخش را نیز جهت مشورت دعوت نمودیم.

وی با تاکید بر اینکه آغاز به کار طرح تحول سلامت از ابتدا با پشتکار و تلاش تعدادی از همکاران ما شروع شد، افزود: سُکان کِشتی این طرح به دست همکارانی داده شد که متوجه شدیم این کِشتی را به این طرف و آن طرف می کوبند و نتوانستیم به آنچه که مدنظر بود دست یابیم.

طرح تحول سلامت تنها در چند ماه اولیه اجرا بدون مشکل بود

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه اصل طرح تحول سلامت انسانی و از افتخارات دولت تدبیر و امید است، ادامه داد: درمان امری استراتژیک است اما دوستان وزارت بهداشت به دلیل کم تجربگی این طرح را بدون انجام پایلوت و با عجله در سراسر ایران و برای افراد فقیر و غنی به طور یکسان به اجرا درآوردند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه چند ماه ابتدایی اجرای طرح تحول سلامت، ماه عسل وزارت بهداشت بود، افزود: در این مدت مسئولان این وزارتخانه هرکاری دلشان خواست انجام دادند که یکباره متوجه شدیم اگر با همین روش پیش بروند طرح تحول نظام سلامت با مشکل مواجه خواهد شد لذا دو ماه بعد از اجرای این طرح، مقاله ای را در روزنامه سپید منتشر کردم و گفتم این خزانه تحمل چنین فشار مالی را ندارد و ادامه چنین روندی ما را به سرنوشت یارانه ها مبتلا می کند.

نوبخت افزود: اینکه به تمام ایرانیان اعم از دارا و فقیر یا ساکن ایران ودیگر کشورها اعلام کنیم هرکاری دلتان خواست در مرکز فوق تخصصی انجام دهید و اگر هم نیاز به وسایل مصرفی گران بود وزارت بهداشت اعتبارات آن را در اختیار قرار خواهد داد، اقدام نادرستی بود.

اعلام خطر هزینه های بالا به مسئولان

وی افزود: من در صحبت با مسئولان ذی‌ربط، اعلام خطر اجرای این طرح را عنوان کردم و در پاسخ اعلام شد که به این امر اشراف داریم و رییس جمهور نیز دستور داده تمام بودجه این وزارت را در اختیار آن قرار دهید؛ سوال نمودم اکنون آیا می توانید ماهانه ۱۰۰ هزار تومان بر حقوق یک استاد بازنشسته دانشگاه که یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می گیرد، اضافه کنید؟ الان وضعیت به گونه ای است که شاگرد شاگرد آن استاد در فلان بیمارستان کاری که انجام می دهد ۶۰ میلیون تومان پول می گیرد درحالی که اگر خزانه پول زیادی در اختیار ندارد باید پول را به استاد بازنشسته بدهد و این اقدام نوعی بی عدالتی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، افزود: آنچه که به صلاح بود از جمله نبود راهنماهای بالینی را به وزیر بهداشت گفتم اما واقعیت آن است که در زمان شروع این طرح، همه نکات مثبت آن را می دیدند و این طرح حلاوت و شیرینی داشت لذا کمتر توجهی به این تذکرات صورت می گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: بعد از اجرای طرح تحول سلامت بسیار تامل کردم که به راستی اکنون باید چه کنم؛ این انقلاب به همه ما مربوط است و برای آنکه به عذاب الیم دولت قبلی گرفتار نشویم باید چاره ای اندیشیده شود و از دولت تدبیر و امید حمایت شود لذا تلاش کردم در حد توان کمک کنم تا این کِشتی به گل نشسته را به جلو حرکت دهیم و کسری بودجه هزاران میلیارد تومانی را جبران نماییم در آن زمان به دلیل حجم زیاد بدهی اطباء و واحدهای تولیدی و توزیعی از عدم دریافت طلب های خود اعلام نارضایتی می نمودند و مسئولان ذی ربط مسئولیت این عدم توازن دخل و خرج را به گردن یکدیگر می گذاشتند که دردی از طلبکاران دوا نمی کرد.

وی با انتقاد از اینکه در دولت قبلی با انحلال سازمان برنامه و بودجه مغز مملکت متلاشی شده بود، افزود: در این فاصله با تلاش و همت مسئولان کنونی، سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و کمکی که در این زمینه می توانستم انجام دهم آن بود که آقای نمکی را به عنوان معاون اموراجتماعی سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نمودم چراکه وی را فردی کاردان می دانم.

برای کمک به حوزه سلامت وارد مجلس شدم

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در سازمان برنامه و بودجه به عنوان مشاور عالی فعالیت می کردم، افزود: در این میان تصمیم گرفتم برای کمک به این وضعیت به مجلس ورود پیدا کنم و درقسمت تقنینی بتوانم خدماتی را ارایه دهم که یکی از این برنامه ریزی ها تلاش برای ریل گذاری در حوزه سلامت بود که با تدوین موادقانونی لازم و انجام صرفه جویی امکان ادامه طرح فراهم شود.

وی تاکید کرد: موضوع دیگری که عامل محرکه اینجانب برای نمایندگی مجلس شد نگرانی ناشی از وسعت آسیب های اجتماعی بود که با توجه به سوابق و تجربه می توانستم در رفع هرچند اندک آن کمک نمایم مشکلی که نگرانی رهبر فرزانه انقلاب و دیگر مسئولان عالی رتبه کشور را به همراه داشت.

برای ریاست کمیسیون بهداشت هیچ تلاشی نکردم

نوبخت درباره حضور درکمیسیون بهداشت و برعهده گرفتن سمت ریاست این کمیسیون، افزود: برای ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هیچ تلاشی نکردم چراکه سوابق کاری من نشان می داد که تا چه اندازه با حوزه سلامت آشنا هستم و به خودم گفتم اینکه نیت خدمت رسانی را دارم رسالتم را به سرانجام رساندم و اگر قرار باشد به عنوان رییس کمیسیون رای نیاورم به عنوان یک نماینده وظیفه خود را انجام خواهم داد که با وجود همکاران فهیم عضو کمیسیون بهداشت توانستم ریاست کمیسیون را بر عهده بگیرم.

نوبخت با یادآوری فعالیت بیمه سلامت ایرانیان، افزود: سازمان بیمه سلامت در گذشته به عنوان بیمه خدمات درمانی فعالیت می کرد؛ گفتنی است در گذشته و زمانی که تصمیم به آغاز رایگان کردن درمان برای مردم اخذ شد سازمان بیمه تامین اجتماعی را از وزارت کار گرفتیم؛ در آن زمان به پزشکان و پرستاران حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای بیشتر پرداخت می شد و بعد از این پرداخت، سقف را می بستیم و این کار در سال های ۷۲ -۶۹  بدون به وجود آوردن کسر بودجه انجام پذیرفت.

گمان می شد تامین اجتماعی همه بودجه ۹ بیست و هفتم را هزینه نکرده است

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: با این تجربه همواره بر این باور بودیم که می توانیم طرح تحول سلامت را به درستی پیش ببریم در حالی که وزارت بهداشت اقدام به سطح بندی خدمات و نظام ارجاع و استفاده از پزشک خانواده نکرد و سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت را نیز در اختیار نداشت.

وی تاکید کرد: اگر بیمه ها تجمیع می شد منابع را می توانستیم بهتر مدیریت کنیم و در این شرایط وزارت بهداشت نیز بر اساس پول در اختیار هزینه می کرد؛ تاجایی که وزیر بهداشت اعلام کرد من نمی دانستم تامین اجتماعی تا چه اندازه پول در اختیار دارد و حتی تا یک ماه پیش گمان می کردند تامین اجتماعی ۹ بیست و هفتم را مخفی کرده و به دانشگاه ها نمی دهد لذا یکی از دلایلی که بیمه سلامت را به وزارت بهداشت دادیم به دلیل بروز چنین مشکلاتی بود که مدیریت منابع صورت پذیرد.

نوبخت گفت: با توجه به اینکه لازم بود سازمان بیمه سلامت و ۹ بیست و هفتم تامین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، رییس جمهور دستور داد که این منابع باید در حسابی متمرکز شود؛ در اصل تلاش داشتیم هم به وزارت بهداشت کمک کنیم و هم وزیر بهداشت در دوره های بعدی بداند که بر اساس چه مقدار منابع می تواند خرج و برنامه ریزی کند.

تزریق ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت برای سرپا نگه داشتن این سازمان و کمک به طرح تحول سلامت

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در مجلس اعلام کردم اکنون به هر دلیلی طرح تحول سلامت با کمبود اعتبار مواجه شده و باید برای آن چاره اندیشی شود لذا در اصلاحیه بودجه ۹۵ ، مجلس ۸ هزارمیلیارد تومان به بیمه سلامت اختصاص داد و ۹ بیست و هفتم تامین اجتماعی نیز نشان دار شد تا وزارت بهداشت با توجه به آن منابع هزینه کند.

وی تاکید کرد: شانسی که آوردیم هم اصلاحیه بودجه ۹۵ در زمان مجلس دهم آمد و هم لایحه برنامه ششم در این مجلس بررسی شد؛ در قانون برنامه پنجم توسعه قوانینی در حوزه سلامت وجود داشت که اجرا نگردید چراکه معتقد به فراهم نبودن زیرساخت ها بودند.

اتمام حجت

نوبخت افزود: با همکارانم در کمیسیون مشورت نمودم که در دولت دوازدهم هیچ کاندیدای وزارت بهداشت نمی تواند رای اعتماد از کمیسیون بهداشت مجلس اخذ کند مگر آنکه تعهد نماید که از طریق اجرای احکامی که در برنامه ششم توسعه برای بخش سلامت تصویب شد فعالیت کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه وزاری کار و بهداشت عدم هماهنگی داشتند، افزود: در این شرایط هزاران پزشک و پرستار، داروساز و شرکت های توزیع کننده دارو و تجهیزات پزشکی مطالبات خود را دریافت نکرده اند تا جایی که شرایط به گونه ای پیش آمد که دانشکاه های علوم پزشکی تصمیم به اخذ پول از بیمه شدگان تامین اجتماعی در ازای ارایه خدمات را داشتند که در جلسه ای با حضور مسئولان وزارتخانه های بهداشت و تعاون و دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد که به هیچ وجه چنین کاری به صلاح نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: از سویی دیگر جریاناتی نیز به راه افتاده بود که اقدامات غیرضروری در بیمارستان ها از جمله آن بود، به عنوان مثال مطالعات نشان داد پزشکی که در سه ماه در یک بیمارستان سه زانو عوض می کرد حال با توجه به عدم نظارت کافی در بیمارستان ها در مدت یک ماه ۸ زانو عوض کرده بود که پول این پروتزهای گران باید از خزانه ای پرداخت می شد که نمی توانست ۱۰۰ هزارتومان به حقوق یک بازنشسته علوم پزشکی اضافه کند.

تامین اجتماعی به ما ثابت کرد که ۹ بیست و هفتم را پرداخت کرده است

وی تاکید کرد: وزارت تعاون پولی را مخفی نکرده بود، سازمان تامین اجتماعی به ما ثابت کرد نه تنها ۹ بیست و هفتم را پرداخت کرده بلکه به جهت هزینه های زیاد مجبور شد از جاهای دیگر این کسری ها را جبران کند.

نوبخت با یادآوری تلاش عده ای از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از اجرای طرح تحول وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، افزود: من به عنوان رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از مرکز پژوهش ها اطلاعاتی به دست آوردم که بر اساس آن اعلام شد ۱۵ درصد اعتبارات طرح تحول سلامت در پرداخت به پزشک و پرستار و ۸۵ درصد آن صرف وادرات و تجهیزات پزشکی و دیگر کارها شده است علی رغم آنکه سال اقتصاد مقاومتی است و تولیدات داخلی نیز وجود دارد.

تشریح روند تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: یکی از علت هایی که برخی از نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص بودند خرید های سازمان غذا و دارو و هیات امنای ارزی بود؛ ما در مجلس به دنبال مدیریت این تحقیق و تفحص بودیم لذا کمیته ای متشکل از برخی اعضای کمیسیون بهداشت، برخی طراحان سوال، تعدادی از بسیج جامعه پزشکی را تشکیل دادیم اما متاسفانه این باور به وجود آمد که کمیسیون بهداشت تحت تاثیر وزارت بهداشت است لذا نمایندگان درخواست کننده تحقیق وتفحص خواستار اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شدند که بسیار سخت گیرانه بود.

وی افزود: برای مدیریت چنین وضعیتی، پیشنهاد شد تا اعضای درخواست کننده از تحقیق وتفحص اجازه دهند اعمال ماده ۲۳۶ هم در این کمیته بررسی شود و ریاست این کمیته به آقای قاضی پور نماینده ارومیه سپرده شد تا بی طرفی کمیسیون ثابت شود که البته در آخرین جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعضای محترم کمیسیون در یک رای گیری با اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس موافقت نکردند اما رای به انجام تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو دادند.

هزینه های تحمیل شده پشتوانه لازم مالی نداشت

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، گفت: اکنون وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر هزاران میلیارد تومان کسری بودجه دارند، به گونه ای که سازمان تامین اجتماعی پُرپول این مملکت به جهت هزینه های زیاد درمانی مستاصل مانده است که خوشبختانه قبل از پایان سال ۹۵ با تامین قسمتی از بودجه مورد نیاز از مشکلات کاسته شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: طرح تحول سلامت باید در یک الی دو استان به صورت پایلوت اجرایی می شد یا در نهایت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و دیگر افراد تهیدست را پوشش خدمات می داد و بعد از رفع نواقص به صورت گسترده شکل اجرایی به خود می گرفت.

وی افزود: امید است با ابلاغ راهنماهای بالینی و اعمال نظارت و رعایت قانون و انجام خرج متناسب با دخل، دیگر شاهد کسری وسیع بودجه نباشیم.

لابی گری برای افزایش تعرفه های حوزه سلامت در برخی رشته های خاص

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: تعبیه استنت و انجام ام آر آی و سونوگرافی ها هزینه زیادی را به نظام سلامت تحمیل کرد که پس از آن با ارزشگذاری نسبی خدمات، تعرفه برخی حوزه های پزشکی افزایش چشمگیری داشت که به نفع برخی رشته های خاص بود.

۹۰۰ میلیارد تومان سوبسید داروی وارداتی در یکسال ابتدایی طرح تحول سلامت

نوبخت تاکید کرد: در بررسی ها معلوم شد که در سازمان غذا و دارو در یکسال اول طرح تحول سلامت ۹۰۰ میلیارد تومان سوبسید دارو داده شد که در سال بعد با نظارت سازمان برنامه و بودجه به ۶۰ میلیارد تومان تقلیل یافت.

پرداخت حقوق های غیرمتعارف به برخی افراد در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه ها

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، ادامه داد: در طرح تحول سلامت به پزشکان غیرشاغل در بیمارستان ها حقوق های زیادی پرداخت گردید و اعلام شد این پرداختی ها به پزشکان در مناطق محروم صورت گرفته درحالی که برخی افراد در ستاد دانشگاه و ستاد وزارتخانه این پول ها را دریافت کردند که ممکن است دو سال دیگر خود را نشان دهد البته اکنون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده تا به این موارد رسیدگی کنند.

ضرورت صرفه جویی در اجرای طرح تحول نظام سلامت

وی افزود: اگرچه باید در برخی از زمینه ها به فکر پزشک بود تا خدمت خوبی از وی دریافت شود اما با ادامه روش موجود دولت بدهکار و پزشکان و پرستاران طلبکار می شوند و بر ارایه خدمت اثرمطلوب دارد لذا با مدیریت منابع و صرفه جویی از طریق استفاده از کارت الکترونیک بیمه سلامت و بهره جویی از راهنماهای بالینی می توان ادامه کار داد.

نوبخت درباره پیش بینی خود از ادامه طرح تحول سلامت، ادامه داد: ما به دنبال اصلاح طرح تحول سلامت هستیم و بر این باوریم که قطار طرح تحول سلامت در حرکت باید تعمیر شود چراکه معتقدیم طرح تحول نباید متوقف شود اما نیاز به اصلاحات جدی دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، درباره منابع پایدار طرح تحول سلامت، افزود: مجلس تلاش کرد با اختصاص یک درصد از ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها و مالیات بر کالا و مواد آسیب رسان منابع پایداری را برای طرح تحول سلامت در نظر بگیرد.

وی با یادآوری برخی انتقادها نسبت به عدم پرداخت منابع مالی از هدفمندی یارانه ها به وزارت بهداشت، افزود: من این موضوع را پیگیری کردم که اعلام شد ما آنچه که از افزایش حامل های انرژی دریافت می کردیم به یارانه اختصاص می دادیم لذا اگرچه از هدفمندی یارانه ها اعتباری به وزارت بهداشت داده نشد اما این اعتبارات به نحو دیگری تزریق شد تاجایی که در برخی موارد به جای آنکه تخصیص اندکی داده شود ۱۱۰ درصد تخصیص اعتبار شد و بدین ترتیب بدهکاری خود را به شیوه دیگری جبران کردیم.

سازمان تامین اجتماعی باید گزارش ۹ بیست و هفتم را زودتر به رییس جمهور ارایه می کرد

نوبخت با تاکید بر اینکه منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محدود بود، افزود: سازمان تامین اجتماعی باید گزارش ۹ بیست و هفتم را به مسئولان ارایه می کرد تا این شائبه ها ایجاد نمی شد حال اکنون وضعیت به گونه ای نیست که بتوان از طرح تحول سلامت عقبگرد کرد چراکه مردم نباید ناامید شوند اکنون طرح تحول ضرورتی است که همگان می بایست به آن کمک کنیم.

با وجود داشتن تولید داخل، صدور مجوز واردات صافی دیالیز، خلاف اقتصاد مقاومتی است

وی با یادآوری واگذاری بخش های دیالیز به واحدهایی که صلاحیت علمی لازم را ندارند و صدور مجوز واردات صافی از سوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: این موضوع با تخصص من در ارتباط است لذا اعلام می کنم اکنون با وجود داشتن تولید داخل، صدور مجوز واردات صافی دیالیز، خلاف اقتصاد مقاومتی است و انجمن علمی ذیربط اعلام نموده که ممکن است جان بیماران دیالیزی با خطر روبرو شود در نتیجه نباید در مقابل آن سکوت کرد.

نوبخت افزود: وظیفه خود می دانم از همراهی همکاران ارجمندم عضو کمیسیون بهداشت و درمان و خدمات شبانه روزی مسئولان وزارت بهداشت، تعاون، هلال احمر و دانشگاه های علوم پزشکی و همکاران گرانقدر پزشکی و پیراپزشکی قدردانی نمایم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که با خانه ملت گفت‌وگو کرده است ضمن تبریک به مناسبت سال جدید، گفت: سلامتی، شادی و عزت روزافزون برای آحاد ملت ایران آرزومندم.

خانه / بازار / قیمت تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ + مشخصات فنی قیمت تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ + مشخصات فنی جزییات بیشتر : قیمت تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ + مشخصات فنی

در سالیان اخیر بازار پیکاپ ها با رشد مواجه بوده و مدل‌های گوناگونی عرضه شده‌اند. نیسان و فورد به تازگی پیکاپ های کاملاً جدید خود را به بازار فرستاده‌اند درحالی‌که فیات، رنو، جیپ و حتی مرسدس بنز نیز به زودی پای در این وادی خواهند گذاشت. اما اگر تاریخچه را در نظر بگیریم، این تویوتا هایلوکس است که مهم‌ترین مدل لقب خواهد گرفت.مشخصات تویوتا هایلوکس محصولات شرکت‌ تویوتا قیمت محصولات Toyota قیمت خودرو شاسی بلند قیمت تویوتا هایلوکس خودرو پیکاپ TOYOTA HILUX

تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ بیش از ۱۸ میلیون تویوتا هایلوکس از سال ۱۹۶۸ تاکنون فروخته شده که آن را به پرفروش‌ترین تراک دنیا بدل نموده است. هایلوکس در برخی از مکان‌های کره‌ی زمین که زندگی کردن در آن بسیار سخت است به خوبی دوام آورده و بنابراین لقب جان‌سخت کاملاً برازنده‌اش است.مشخصات تویوتا هایلوکس محصولات شرکت‌ تویوتا قیمت محصولات Toyota قیمت خودرو شاسی بلند قیمت تویوتا هایلوکس خودرو پیکاپ TOYOTA HILUX

مدل جدید هنوز هم نیمرخ قابل شناسایی دارد اگرچه که جلوپنجره‌ی کرومی آن و چراغ‌های LED روز روشن نمایی شبیه شاسی بلندها را به هایلوکس بخشیده است. این خودرو در تمامی ابعاد بزرگ‌تر از قبل است و مهم‌تر اینکه از محفظه‌ی بار بزرگ‌تر سود می‌برد که نسبت به هایلوکس قدیمی ۱۳۰ میلی‌متر عریض‌تر است. این خودرو همچنین می‌تواند تا ۳۲۰۰ کیلوگرم بار را نیز بکشد که اگرچه رقم بالایی است اما در پس نیسان ناوارا قرار می‌گیرد.

مشخصات تویوتا هایلوکس محصولات شرکت‌ تویوتا قیمت محصولات Toyota قیمت خودرو شاسی بلند قیمت تویوتا هایلوکس خودرو پیکاپ TOYOTA HILUX

داخل کابین شاهد بهبودی عظیم نسبت به مدل پیشین هستیم. پلاستیک‌های شل و ول و سوئیچ‌های از مد افتاده حذف شده و بجای آن از داشبوردی استفاده شده که نما و احساسی شبیه خودروهای مسافری تویوتا دارد.

مشخصات تویوتا هایلوکس محصولات شرکت‌ تویوتا قیمت محصولات Toyota قیمت خودرو شاسی بلند قیمت تویوتا هایلوکس خودرو پیکاپ TOYOTA HILUX

هنوز هم پلاستیک‌های سخت زیادی وجود دارند که به شما یادآوری می‌کنند که در یک پیکاپ هستید اما هم‌اکنون هایلوکس می‌تواند در بحث کیفیت کابین به نیسان ناوارا NP300 تنه بزند. مدل حاضر در تست از لیست تجهیزات بالایی نیز سود می‌برد که صفحه لمسی ۷ اینچی، رادیو DAB و بلوتوث، کروز کنترل و سیستم تهویه مطبوع و استارت بدون کلید از آن جمله‌اند.

مشخصات تویوتا هایلوکس محصولات شرکت‌ تویوتا قیمت محصولات Toyota قیمت خودرو شاسی بلند قیمت تویوتا هایلوکس خودرو پیکاپ TOYOTA HILUX

موقعیت رانندگی و نشیمنگاه بالاتر باز هم یادآوری می‌کنند که در یک خودروی کاری نشسته‌اید اگرچه که فضای معقولی برای چهار سرنشین بالغ در مدل دوکابین وجود دارد. هایلوکس با پیشرانه‌های ۲٫۴ و ۲٫۸ لیتری دیزل در دسترس است. گشتاور خوب ۴۰۰ نیوتون متری پیشرانه‌ی ۲٫۴ لیتری ۶۰ نیوتون متر بیشتر از گشتاور ارائه شده توسط پیشرانه‌ی ۳ لیتری قدیمی است اما این مقدار کمتر از رقبای سرسختی چون L200 و ناوارا بوده و بنابراین خیلی نمی‌تواند در برابر آن‌ها قوی عمل کند.

مشخصات تویوتا هایلوکس محصولات شرکت‌ تویوتا قیمت محصولات Toyota قیمت خودرو شاسی بلند قیمت تویوتا هایلوکس خودرو پیکاپ TOYOTA HILUX

گیربکس ۶ سرعته خودکار نیز کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند. این گیربکس در شهر به حد کافی نرم است اما برای معکوس کشیدن سست و بی‌حال بوده و در دنده‌ی مناسبی که باید باشد قرار نمی‌گیرد و اغلب باعث می‌شود تا دور پیشرانه در بالا حفظ شود. این گیربکس اتوماتیک آلایندگی بیشتری را هم نسبت به نسخه‌ی دستی تولید می‌کند. هنوز هم علیرغم استفاده از طراحی فنرهای تیغه‌ای در عقب، هایلوکس به‌طور شگفت‌انگیزی سواری خوبی دارد. جیغ زیاد لاستیک‌ها وجود دارد اما سواری راحت بوده و فرمان نیز با دقت عمل می‌کند و با در نظر گرفتن فاصله‌ی افزایش یافته، کنترل حرکات بدنه نیز خیلی بد نیست. همانند اکثر پیکاپ ها، اگر محفظه‌ی بار خالی باشد، کیفیت سواری می‌تواند کمی فنری و به اصطلاح الاکلنگی شده و انعطاف قابل تشخیصی در شاسی وجود دارد.

مشخصات تویوتا هایلوکس محصولات شرکت‌ تویوتا قیمت محصولات Toyota قیمت خودرو شاسی بلند قیمت تویوتا هایلوکس خودرو پیکاپ TOYOTA HILUX

Toyota HiLux آزمون واقعی هایلوکس در هنگام رویارویی واقعی با میتسوبیشی L200 خواهد بود اما برخورد اول با این خودرو بسیار خوب بوده است. تا زمانی که در شهر رانندگی نمی‌کنید ما گیربکس اتوماتیک را توصیه نمی‌کنیم به علاوه مدل‌های Invincible-spec نیز بهای ارزانی ندارند. هرچند کابین هایلوکس بسیار دل‌پذیرتر از قبل شده و برای رانندگی نیز متمدنانه‌تر رفتار کرده و البته با افزایش فضای بار کاربرد بیشتری نیز دارد. تویوتا هایلوکس مشخصات تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ Invincible قیمت: ۳۱۳۵۰ پوند پیشرانه: ۴ سیلندر ۲٫۴ لیتری دیزل قدرت/گشتاور: ۱۴۸ اسب بخار/۴۰۰ نیوتون متر گیربکس: ۶ سرعته اتوماتیک، چهارچرخ محرک شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت: ۱۲٫۸ ثانیه حداکثر سرعت: ۱۷۰ کیلومتر در ساعت مصرف سوخت: ۷٫۸ لیتر در هر صد کیلومتر قیمت تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ در ایران تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای اتاق جدید ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک اتاق جدید ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۶ TOYOTA HILUX – ALL THE DETAILS YOU NEED TO KNOW

مشخصات تویوتا هایلوکس محصولات شرکت‌ تویوتا قیمت محصولات Toyota قیمت خودرو شاسی بلند قیمت تویوتا هایلوکس خودرو پیکاپ TOYOTA HILUX

جزییات بیشتر : قیمت تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ + مشخصات فنی

یک خبر

سالار عقیلی حنجره اش را بیمه کرد!

سالار عقیلی خواننده موسیقی سنتی، حنجره اش را نزد بیمه ایران بمدت یکسال بیمه کرد.

70924_644

دارو

عقب نشینی صدا و سیما از تبلیغ داروهای شبه ماهواره ای

به نقل از کانال رهنمون سلامت

 

وزیر_بهداشت صبح امروز در حاشیه بازدید از بیماستان های دماوند گفته است:

شب گذشته دکتر علی عسکری عنوان کرد که دستور توقف پخش تبلیغات یک داروی گیاهی را تلویزیون داده البته آن نامه را رییس سازمان غذا و دارو به دکتر علی عسکری نوشته بود و متأسفم که مجموعه ای که آگهی آن از تلویزیون پخش می شد، از یکی از دانشگاه های علوم پزشکی مجوز داشته و دستور پیگیری داده ام و از سازمان #صدا_و_سیما به دلیل دستور توقف این آگهی تشکر می کنم.

یک معضل

گدایان وارداتی

روزنامه آرمان امروز نوشت: «چندی پیش استاندار تهران از جمع‌آوری گدایانی خبر داد که اتباع خارجی هستند و در سطح تهران گدایی می‌کنند. این افراد با خود ویزای توریستی داشتند و با استفاده از این نوع روادید به تکدی‌گری در تهران مشغول بودند. به گفته این مقام مسئول در برخی تقاطع‌ها و چهار راه‌های شهر تهران، درآمد گدایان در ماه بین ۳۰ تا ۷۰ میلیون ریال است و در بسیاری موارد متکدیان به صورتی کاملا سازمان یافته در نقاط شهر توزیع می‌شوند و حتی متکدیانی هستند که در قبال دریافت مزد روزانه برای افرادی دیگر اقدام به تکدی‌گری می‌کنند.

در یک بررسی میدانی که به تازگی در محدوده پل پارک وی انجام شد، معلوم شد که متکدیان این محدوده در قبال دریافت مزد روزانه ۵۰۰ هزار ریالی برای دیگران اقدام به گدایی می‌کنند. گزارش‌ها حاکی است که تکدی‌گری در حال سازمان یافتن است و زمزمه‌هایی که از مافیایی شدن این گروه‌ها به گوش می‌رسید، امکان تحقق پیدا کرده است. در حال حاضر بخشی از این افراد از اتباع کشورهای خارجی مانند افغانستان، پاکستان، کشورهای آفریقایی و تعداد کمی عرب زبان هستند.

دور باطل جمع‌آوری

تکدی‌گری در همه شهرهای دنیا وجود دارد اما این معضل اجتماعی به حال خود رها نشده و بدون راهکار باقی نمانده است. در کشور ما نیز با افزایش تعداد متکدیان در سطح شهرها در دهه ۷۰ اقداماتی در این زمینه صورت گرفت. سال ۱۳۷۸ در راستای ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط طرحی در شورای عالی اداری به تصویب رسید که بر اساس آن حدود ۱۱ دستگاه مختلف در حوزه ساماندهی متکدیان به عنوان مسئول شناخته شدند.

بر اساس این مصوبه سازمان بهزیستی، فرمانداری، شهرداری، استانداری، نیروی انتظامی، دادگستری، مرکز بهداشت، کمیته امداد، اداره کار و امور اجتماعی و فنی و حرفه‌ای در مورد متکدیان مسئول هستند. همچنین طبق مصوبه شورای عالی اداری، برای ساماندهی متکدیان مجتمع اردوگاهی پیش بینی شد. این مجتمع زیر نظر فرمانداری در شهرهای بزرگ تشکیل می‌شود و مسئولیت نگهداری موقت، شناسایی وضعیت، گروه‌بندی و تعیین تکلیف افراد موضوع این مصوبه که به جز متکدیان شامل افراد دارای معلولیت، مجهول‌الهویه، بی‌سرپرست، افراد نیازمند غیر حرفه‌ای، ولگردان، متواری، گمشده و در راه مانده است را بر عهده دارد.

مسئول این اردوگاه از سوی فرماندار منصوب می‌شود و در حال حاضر مسئولیت این مجتمع اردوگاهی بر عهده شهرداری است. در ماده ۱۲ مصوبه شورای عالی اداری پیش‌بینی شده که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است که منابع مالی مرتبط با این بخش را نیز تامین کند. مسئولیت جذب و تامین مکان و مدیریت داخلی اردوگاه‌ها با شهرداری است اما برخی سازمان‌های دیگر از جمله بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دادگستری و دانشگاه‌های علوم پزشکی در این اردوگاه‌ها مسئولیت‌هایی بر عهده دارند و باید مددکاران و پزشکان و کارشناسان قضائی خود را در آنجا مستقر کنند تا بتوانند افرادی را که وارد اردوگاه می‌شوند شناسایی کرده و کسانی که مشمول خدمات آن سازمان‌ها هستند را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع دهند.

در این راستا همچنین سازمان‌هایی مانند سازمان زندان‌ها، فنی و حرفه‌ای و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نقش‌هایی دارند. بر اساس مصوبه مذکور، وظیفه دستگاه‌های مختلف در کشور درباره متکدیان معین و مشخص است اما با همه این اوصاف آن‌ گونه که کارشناسان گفته‌اند طرح‌های ساماندهی در کشور شکست خورده است. جستجو در میان اخبار نشان می‌دهد در همه این سال‌ها آن چه به عنوان نتیجه ساماندهی متکدیان از زبان مسئولان به گوش مردم می‌رسد، تنها گلایه‌های این سازمان از سازمان دیگر است. شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی و استانداری را متهم می‌کند. این دور باطل متهم کردن سازمان‌ها به کم کاری و بازگشت متکدیان به سر چهارراه‌ها و خیابان‌ها ادامه می‌دهد. بر اساس گفته‌های مسئولان شهرداری، این سازمان تنها وظیفه دارد متکدیان سطح شهر را جمع‌آوری و بر اساس شرایط آنها را به بهزیستی و کمیته امداد معرفی کند و نگهداری از این افراد وظیفه این سازمان نیست. آن‌ طور که مسئولان بهزیستی می‌گویند بودجه این سازمان کفاف ارائه خدمات به همه افراد پذیرفته شده را نمی‌دهد؛ ضمن این که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری برخی افراد معرفی شده مشمول دریافت خدمات بهزیستی نیستند.

رِنج سنی گدایان

آمارهای رسمی درباره جمع‌‌آوری و ارجاع افراد به اردوگاه‌های نگهداری از افراد متکدی متفاوت است و آمار ثابتی در این زمینه وجود ندارد اما آن‌ گونه که رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفته است، آمارهای جذب متکدیان در این مجتمع‌های اردوگاهی، بین سه تا پنج هزار نفر در سال متغیر است. بررسی آمارهای پراکنده سازمان‌های ذی‌ربط و مراجع ذی‌صلاح نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق گدایان در سنین بین ۳۱ الی ۴۰ سالگی قرار دارند. برای نمونه از بین ۲۴۴ گدایی که در یک پژوهش مورد پرسش قرار گرفته‌اند، ۶۲ نفرشان بین سنین ۳۱ الی ۴۰ سالگی قرار داشته‌اند. همچنین از بین ۱۳۰ نفر متکدی دستگیر شده، ۲۵ نفر آنها زیر ۷ سال، ۱۶ درصد آنها بین ۲۰ – ۳۰، ۴۶ درصد بالای ۶۰ سال و بقیه بین گروه سنی ۲۰ تا ۶۰ در نوسان بوده است. در سال‌های اخیر آن چه در این زمینه بیش از هر چیزی مشاهده می‌شود، کاهش سن تکدی‌گری و افزایش تعداد زنان متکدی است؛ زنگ خطری که نیازمند توجه و ارائه راهکارهای جدی‌تر است.

کودکان اجاره‌ای

اجاره کودکان برای تکدی‌گری مساله‌ای است که امروزه در حال افزایش است. به عقیده کارشناسان ۸۰ درصد این کودکان ساکن شهرک‌های اقماری تهران و حاشیه‌نشین هستند. بسیاری از کودکان کرایه‌ای که برای تکدی‌گری اجاره داده می‌شوند، توسط والدین معتاد می‌شوند؛ یعنی صبح و هنگام بردن کودکان به آنها مواد مخدر می‌دهند تا در طول روز به خواب رفته و بیدار نشوند. دختران جوان و زنان فاقد فرزند هنگام گدایی برای ایجاد ترحم در مردم این کودکان را کرایه می‌کنند و از آنها به عنوان ابزار استفاده می‌کنند. بعضی از خانواده‌ها نیز با کرایه دادن فرزندان در مافیای گدایی قرار می‌گیرند که این موضوع هم از نظر دینی و هم از نظر قانونی جرم بوده و قابل تعقیب است؛ چرا که در هر دو نوع گفته شده کودکان در معرض آسیب قرار دارند. باید توجه داشت تا زمانی که مردم به این افراد کمک می‌کنند، با وجود تمام نظارت‌ها و بگیر و ببندهایی که شاهد آن هستیم، این پدیده افزایش خواهد داشت و باید بر احساسات خود غلبه کنیم تا کودکان دیگری درگیر این مساله نشوند.

مظنه گدایی در پایتخت

به گفته مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، باندهای تکدی‌گری پایتخت از در‌آمدهای بین ۲۰۰ هزار تا چند میلیون تومانی برخوردار هستند. تنها ۳۰ درصد از تکدی گران نیازمند واقعی محسوب می‌شوند و ۵۰ درصد آنها جزو ثروتمندان پایتخت به شمار می‌روند. همچنین ۳۵ درصد این افراد به‌ طور خانوادگی، قومی، قبیله‌ای و شبکه مافیایی اقدام به گدایی می‌کنند. هم اکنون در تهران پنج هزار خانواده مستمند شناسایی شده که خیران یا بنیادهای خیریه می‌توانند به‌ وسیله طرح حامی به این افراد کمک کنند.

متکدیان راحت‌طلب

متکدیان افراد غیر نیازمندی هستند که با سماجت برای خود درآمد ایجاد می‌کنند. این در حالی است که بر اساس پژوهش گروه اجتماعی بنیاد علوم رفتاری که از سال ۹۱ تا ۹۴ در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و رشت صورت گرفت ۶۰ درصد از متکدیان جز مهاجران بوده و توانایی کار ‌و‌ اشتغال را دارند اما به‌ دلیل راحت‌طلبی دست به تکدی‌گری می‌زنند. به عقیده کارشناسان، متکدیان در تهران یک سازمان مافیایی دارند که بسیار پیچیده هستند. همچنین کرایه کودکان، تعیین منطقه جغرافیایی برای گدایی، تعیین سرقفلی برای اماکن زیارتی و پر جمعیت و گریم و چهره‌پردازی از جمله فعالیت‌های مافیایی متکدیان در تهران است. همچنین آمار نشان می‌دهد تنها ۱۰ درصد متکدیان دچار نقص عضو بوده و بقیه چهره‌پردازی است که به دلیل جلب ترحم مردم برای خود نقص عضو ایجاد می‌کنند.»

روایت یک تقلب

فرار مالیاتی با شگرد «حساب اجاره‌ای»

با اینکه حساب‌های اجاره‌ای و فرار از مسئولیت پرداخت حق حاکمیتی دولت از سوی فعالان اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد، در یکی، دو سال اخیر که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، تأکید بیشتری بر مالیات می‌شود، چنین اقداماتی گسترش چشمگیری پیدا کرده است. متخلفان اقتصادی هم به خوبی می‌دانند راهکار فرار از پرداخت مالیات و عوارض چیست؛ «دفاتر ثبت اسناد رسمی»، بخشی که زیرمجموعه دولت نیست و به دلیل منفک‌بودنش از قوه مجریه، درگاهی برای متخلفان شده است.

‌حساب‌ اجاره‌ای  از  راه رسید

حمید حسینی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید: از وقتی وزارت اقتصاد تصمیم به بررسی و نظارت حساب اشخاص گرفته، متخلفان اقتصادی در دفاتر اسناد رسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند.
حسینی به فعالیت اقتصاد غیررسمی در دفاتر ثبت اسناد اشاره می‌کند و می‌گوید: فعالان اقتصاد زیرزمینی چند وقتی است که کارت‌های اعتباری و حساب‌‌های بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند.

‌دریافت اقراریه از صاحب حساب اجاره‌ای

او در پاسخ به اینکه فردی که حساب به نام او گشوده شده است، چه تضمینی وجود دارد زیر توافق خود با فرد متخلف نزند، می‌گوید: فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چک یا کارت اعتباری را به صاحب اصلی حساب نمی‌دهد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. موجودی حساب، پیامک و … همه به نام فرد متخلف می‌رود نه فردی که مالک آن است، بنابراین او اطلاعی از آنچه در حال رخ‌دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراریه می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هرچند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد.

‌دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمی‌دهند

حسینی در پاسخ به اینکه در صورت ثبت در دفترخانه‌ها، امکان پیگیری وجود خواهد داشت، می‌گوید: دولت اشرافی به دفاتر ثبت اسناد ندارد. این دفاتر زیرمجموعه قوه قضائیه هستند. قوه قضائیه معتقد است مستقل بوده و نمی‌تواند درگاه اطلاعاتی خود را در اختیار قوه مجریه بگذارد و می‌گوید دولت هر اطلاعاتی می‌خواهد درخواست داده تا بررسی شود و به آن مورد خاص پاسخ داده شود، در حالی‌که همه جای دنیا، دولت‌ها به نحوی به تحولاتی که در دفاتر ثبت اسناد رخ می‌دهد، آگاهی دارند. اصل بر این است که این دفاتر زیرمجموعه وزارت دادگستری باشند و نه قوه قضائیه زیرا کار اجرائی می‌کنند و نه کار قضائی.

او با بیان اینکه دماسنج اقتصاد ایران بورس نیست بلکه دفاتر اسناد رسمی است، تصریح می‌کند: بهترین جایی که دولت در آن می‌تواند آثار تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های خود را در زمینه‌هایی که امکان تخلف وجود دارد، مثل پول‌شویی، ببیند دفاتر اسناد رسمی است و پیرو این آگاهی دولت همان لحظه می‌تواند سیاست‌های خود را اصلاح کند. او با ذکر نمونه‌ای توضیح می‌دهد: به‌عنوان نمونه دولت اگر در دفاتر اسناد رسمی مدام در حال صدور تأییدیه خرید و فروش ملک است، می‌تواند بفهمد که از این طریق پول از کشور خارج می‌‌شود و این یک ردگم‌کنی و فعالیت صوری است. زیرا وقتی پولی به خارج از کشور منتقل می‌شود در کشورهای دیگر از مبدأ پول پرسیده می‌شود. آن فرد هم از دفاتر رسمی، تأییدیه صوری فروش ملک می‌گیرد. از همین طریق است که پول سیاه قاچاق، رشوه و دزدی از کشور خارج می‌شود و دولت و بانک مرکزی هم از آن آگاه نمی‌شوند.

‌قوه قضائیه پیشنهاد دولت را نپذیرفت

به گفته او، دولت پیشنهاد داده بود دفاتر اسناد رسمی به دلیل فعالیت‌های اجرائی و نه قضائی، از قوه قضائیه منفک شده و به وزارت دادگستری بپیوندد، اما قوه قضائیه با این لایحه مخالفت کرد.
او همچنین معتقد است: وزرای ما چون کار بنگاهی نکرده‌اند چندان نمی‌توانند در رصد فعالیت‌های اقتصادی خوب عمل کنند و تأثیر سیاست‌های خود را ارزیابی کنند. علاوه بر آنکه دولت اهمیت موضوع را درک نمی‌کند و از سویی تمایلی به این کار ندارد، زیرا آن را در حوزه وظایف خود نمی‌بیند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه برای مهار اقتصاد زیرزمینی و فساد، دو توصیه به دولت‌ها می‌شود، تصریح می‌کند: یکی از این توصیه‌ها آن است که دولت با خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری به دیگران، نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بازی کند. وقتی دولت خود درگیر کار اجرائی است قطعا نمی‌تواند ناظر خوبی باشد و سیاست‌گذاری درستی داشته باشد. دومین توصیه، استفاده از آی‌تی و الکترونیکی‌کردن فعالیت‌های اجرائی دولت است تا از رودررویی مستقیم متقاضی با تصمیم‌گیر جلوگیری شود. او ادامه می‌دهد: دولت اقدامات خوبی را در این زمینه آغاز کرده است و تا حدودی زیرساخت‌ها فراهم شده است، اما تا وقتی نگاه سیستمی به کل موضوع نداشته باشیم و نتوانیم پازل نرم‌افزاری کشور را به هم وصل کنیم مشکلی حل نمی‌شود. ثبت شرکت‌ها برای خود سامانه راه می‌اندازد. گمرک و دارایی جداگانه سامانه راه می‌اندازند که پس از مدتی ضعف همه این سامانه‌ها‌ «شناسایی» می‌شود. اینجاست که درصدی از جامعه که سوءاستفاده‌گر هستند و به فعالیت زیرزمینی می‌پردازند، نقطه‌ضعف‌ها را شناسایی و از آن استفاده می‌کنند و مشکلات از همین‌جا آغاز می‌شود.

‌به نام منشی به کام پزشک

غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، نیز از ماجراهای جدیدی پرده برمی‌دارد. به گفته او، برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌این‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هر ماه به‌عنوان‌ مثال ۵۰۰تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. به‌این‌ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.  دوانی در ادامه می‌گوید: تا زمانی که آن حساب و آن فرد لو نرود، قاعدتا مشکلی رخ نمی‌دهد، اما در صورت روشدن چنین لاپوشانی‌ای، حجم بالایی از مالیات به صاحب حساب تعلق می‌گیرد.  به گفته او، چنین اقدامی سابقه‌ای طولانی دارد، اما در چند سال اخیر که تأکید دولت روی اخذ مالیات بیشتر شده است، افزایش چشمگیری داشته است.

عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌افزاید: به دارندگان این‌گونه حساب‌ها که چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی به افراد غیر، فعالیت می‌کنند، باید هشدار داد سازمان امور مالیاتی و نهاد مبارزه با پول‌شویی در هنگام تعقیب تراکنش‌های مالی مشکوک چنانچه به این حساب‌ها برخورد کنند، صاحبان آن حساب‌ها مسئول خواهند بود و به‌موجب ماده ٢٧۴ قانون مالیات‌ها، این‌گونه اعمال، جرم مالیاتی تلقی می‌شود.

او نمونه‌های مشهور این اقدامات را در بین پزشکان و بازاری‌ها جست‌وجو می‌کند: متأسفانه در چند سال اخیر که موضوع مالیات حاد شده است، حتی شنیده می‌شود برخی پزشکان مشهور، اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود پزشک دریافت می‌کنند. در بازار نیز این‌گونه فعالیت‌ها رواج دارد. بازاری‌های بزرگ اغلب به‌نام باربران بازار، حساب‌هایی می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند.  به گفته او، پیشینه این فعالیت غیرقانونی به دریافت کد اقتصادی از سوی باربران بازار برای بزرگان بازار برمی‌گردد. آن زمان برای بسیاری از باربران بازار کد اقتصادی و کارت اقتصادی اخذ شده بود و حتی معاون وقت سازمان امور مالیاتی در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود در سال ٧۴، پرده از یکی از تقلب‌های گسترده گمرکی برداشت که حدود ۳۰میلیون دلار کالا به نام یکی از باربرهای بازار وارد گمرک و ترخیص شده و پیمان ارزی آن تسویه نشده بود.

‌هشدار به صاحبان حساب اجاره‌ای

به‌هرحال تقلب و فرار مالیاتی در همه‌جای دنیا وجود دارد و این‌گونه اعمال مسبوق‌به‌سابقه است، اما در یکی، دو سال اخیر به‌ویژه بعد از صدور بخش‌نامه تراکنش‌های مالی مشکوک، بسیاری از این اعمال رایج شده است و چون نرخ بی‌کاری بسیار بالا و افراد نیازمند بسیار زیاد است، دارندگان ثروت، از فقر افراد استفاده کرده و با مبالغ ناچیزی به‌عنوان حق‌الوکاله کارت یا حساب بانکی، عملیات بانکی خود را در آن حساب‌ها متمرکز می‌کنند. وای به روزی که این‌گونه اعمال افشا و به سراغ دارندگان آنها بروند. آن‌گاه باید زبان باز کنند و اعلام کنند این کارت‌ها در اختیار چه کسانی بوده‌اند.

منبع: شرق